تهران، بزرگراه ستاری
021-47696

افتتاح کوره سیلیکات