زئولیت4A

غربالهای مولکولی

نام تجاری: بهداسیو 4A

نام شیمیایی: زئولیت 4A

Description

کاربرد:

 

غربال مولکولی بهداسیو در محدوه وسیعی از سرویس های فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد. توانایی جذب آب بالا در رطوبت نسبی های پایین از قابلیت های این نوع غربال مولکولی می باشد. با توجه به مقاومت مکانیکی بالا و سینتیک جذب مطلوب ،این کالا درسرویس های فرآیندی متنوعی مانند حذف رطوبت از جریانات آلی مایع و گاز، نم زدایی از هوا در سیستم های هوای فشرده و همچنین مناسب جهت نم زدایی از گازهای هیدروژن، نیتروژن ، هلیم ، آرگون و غیره می باشد

There are no reviews yet.

Be the first to review “زئولیت4A”

Your email address will not be published.