زئولایت نوع Y تبادل شده با خاک کمیاب

کاتالیست FCC-RFCC

Description

نام تجاری: بهدا RY

There are no reviews yet.

Be the first to review “زئولایت نوع Y تبادل شده با خاک کمیاب”

Your email address will not be published.