دودسیل بنزن سولفونیک اسید

صنایع شوینده

Description

نام تجاری: بهداسيد دی

There are no reviews yet.

Be the first to review “دودسیل بنزن سولفونیک اسید”

Your email address will not be published.