شرکت شیمیایی بهداش

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند در تاریخ 1400/2/18 بخش از انبار مواد اولیه شرکت شیمیائی بهداش واقع در شهرک صنعتی لیا دچار آتش سوزی گردید که با همت آتش نشانی استان قزوین و سایر مراکز مرتبط خوشبختانه بدون هیچ گونه خسارت جانی آتش سوزی مهار گردید و این شرکت کمافی السابق به فعالیت خود ادامه میدهد . در این راستا از کلیه نهادهای نظامی و انتظامی امدادی و امنیتی جهت همکاری بی دریغ شان تشکر و قدردانی مینمائیم.

شرکت شیمیائی بهداش